Вход към системата

ФИРМЕНА СИГУРНОСТ

Анализът на Фирмената сигурност, извършван от Sinea.net, има за цел да установи следните обстоятелства:


ПРОЦЕДУРИ

При установяване липса на действащи процедури, касаещи сигурността, Sinea.net съдейства за изграждането на такива, със следния обхват: