Вход към системата

ОЦЕНКА НА ДЯЛОВЕ

Оценка на дял се налага най - често при излизане на съдружник от компанията.