Вход към системата

НОВ ПРОЕКТ

Анализът на един стартиращ проект има много аспекти, според целите на собствениците, но някои от тях са от първостепенно значение.

Съществуват определени дейности, които е необходимо да се извършват преди началото на проекта.

От съществена важност е жизнеността на проекта или възможността да се издържа сам и да носи приходи след определен период.

Оценката на различните рискове се извършва с практическа насоченост, т.е. при случването на рисково събитие да има изготвена процедура за действие.

Важна стъпка е анализ на конкурентните фирми.