Вход към системата

ЦЕЛИ

Целта на Sinea.net е да бъде в помощ на собствениците на фирми, чрез извършване на анализ показващ сигурността и ефективността в компанията, както и подпомагане на управителите в намиране начини за повишаване рентабилността на фирмата. Част от направленията, които се изследват в тази насока са:


  • Изследване на възможни пътища за злоупотреби на пари, стоки, документи и информация.
  • Извършване на пълни или частични ревизии.
  • Дистанционно счетоводство и финансови анализи.
  • Реално финансово състояние на компанията.
  • Анализ на ефективността на компанията: по отдели, служители, рекламни кампании и др.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Услугите на Sinea.net са предназначени за собственици и управители, които искат да знаят реалното състояние на компанията в реално време, както и желаещи анализ на възможни начини за изтичане на поверителна информация или присвояване на материални и парични средства.

Дейностите извършвани от Sinea.net са подходящи и за лица, които не участват пряко в управлението на фирмите си и искат да получат външна (независима) оценка на управлението и състоянието на компанията.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Сигурността на предоставената информация се гарантира напълно.
Комуникацията се извършва през криптиран канал. Работи се само на един компютър, информацията от който се изтрива по начин невъзможен за възстановяване. Резултатите (докладите) се изготвят само в един екземпляр (на хартиен или електронен носител), копия не се съхраняват.

Възможно е и предоставяне на допълнителни гаранции за конфиденциалност, включително попълване на декларации, запис на заповед, полиграф (детектор на лъжата) и други.